Конкурс грантів 2010-2011 рр.

Міжнародна асоціація гуманітаріїв (МАГ) оголошує конкурс на отримання короткострокових грантів  у галузі гуманітарних наук у Білорусі, Росії та Україні в 2010–2011 навчальному році

Гранти присуджуються незалежною комісією експертів на основі попереднього анонімного рецензування письмових заявок (“peer-review”). Гранти надаються авторам тих наукових проектів, які відповідають міжнародним стандартам. Довгостроковим завданням програми є підтримка розвитку наукових досліджень у різних галузях гуманітарного знання в Білорусі, Росії та Україні.

Право на участь у конкурсі

Учасник конкурсу повинен:

— мати кандидатський ступінь або рівноцінний науковий досвід

— проживати на території Білорусі, Росії чи України та бути громадянином однієї з цих країн;

— використовувати отриманий грант лише для виконання наукових завдань, передбачених у заявці на проект.

Сфери досліджень:

Будь-які гуманітарні дисципліни, включаючи історію, літературу, лінгвістику, філософію, культурологічні дослідження, релігієзнавство, мистецтвознавство, ґендерні дослідження тощо. Заявки у сфері соціальних наук, таких, як політологія, соціологія, економіка, міжнародні відносини та психологія, на конкурс не приймаються, за винятком тих випадків, коли дослідження зорієнтовані на вивчення історії відповідних дисциплін і не передбачають використання кількісних методів.

Типи проектів:

— наукові, архівні або польові дослідження з подальшим написанням монографії; збірки джерелознавчих матеріалів;

— робота з архівними або музейними колекціями, результати якої в подальшому можуть бути використані в конкретних дослідницьких проектах;

— заохочуються спільні проекти (один із учасників проекту має подати заявку від імені групи на умовах, описаних у заявці).


Заповнена заявка має бути направлена до МАГ не пізніше 19 листопада 2010 р. Розмір індивідуального гранту залежить від розмірів щорічного фінансування. Інформація про результати конкурсу буде надіслана його учасникам у травні 2011 р.