Міжнародна Асоціація Гуманітаріїв

Міжнародна Асоціація Гуманітаріїв (МАГ) була заснована в 2007 р. за сприяння Корпорації Карнегі (Нью-Йорк) та Американської ради наукових товариств як громадська наукова організація, що об’єднує дослідників у галузі гуманітарних наук, передусім із Білорусі, Росії та України.

Завданнями МАГу є:

— відповідь на соціальні та інтелектуальні виклики, зумовлені крахом комуністичної системи, процесами глобалізації та нового національного будівництва в регіоні,

— збереження та розвиток соціального й наукового середовища, сприятливого для створення, вільного висловлювання та розповсюдження гуманітарного знання,

— сприяння підвищенню соціального престижу та статусу гуманітарного знання, а також професійних і етичних норм і цінностей, які воно несе з собою,

— розвиток взаємних зв’язків між дослідниками, що представляють різні гуманітарні дисципліни та різні країни, передусім колишні радянські республіки,

— заохочення інноваційних досліджень, спрямованих на ревізію наукових парадигм, які визначають розвиток гуманітарних наук у регіоні,

— підтримка незалежних індивідуальних дослідницьких проектів вищої якості, передусім серед молодих учених.
Діяльність МАГу, що включає в себе організацію спільних наукових проектів, обмін інформацією щодо можливостей та труднощів розвитку гуманітарних досліджень в регіоні, встановлення безпосередніх контактів між різними науковими колективами, — має сприяти формуванню нових уявлень про пост-радянський простір у міжнародному науковому співтоваристві.

Робочими мовами МАГу є англійська, білоруська, російська та українська.