Переможці конкурсу 2010 - 2011 рр.

Україна:

Андрій Домановський (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) Суспільна структура торгівлі у Візантії IX—XII ст.

Анатолій Момрик (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця) Монографія «Єзиди України: невідома діаспора»

Олексій Мусієздов (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) «День міста»: Пострадянські інтерпретації радянського міста (на прикладі Харкова)

Лілія Париляк (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) Іншомовні запозичення як джерела поповнення гуцульської діалектної лексики в українській художній мові

Оксана Прокоп’юк (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник) Посвяти головних престолів у храмах Київської митрополії та релігійна свідомість доби бароко

Ігор Сердюк (Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка) Дитинство у містах Гетьманщини XVIII ст.

Ігор Тесленко (Національний університет «Києво-Могилянська академія») Документи кн. Василя-Костянтина Острозького у фондах Національного архіву Республіки Білорусь