Переможці конкурсу 2011 - 2012 рр.

Україна:

Олександр Голозубов  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») Св. Франциск Ассізький у культурному просторі постмодерну

Тетяна Дзядевич  (Національний університет «Києво-Могилянська академія») Жіночий досвід Другої світової війни. На матеріалі щоденників, спогадів, свідчень усної історії

Марія Маєрчик  (Інститут народознавства Національної академії наук України) Традиційні норми сексуальності в дослідженнях українських етнографів кінця ХІХ—початку ХХ ст. (критичний аналіз)

Тетяна Портнова  (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара) Творення кумиру: селянство в українській думці ХІХ—початку ХХ ст.

Наталія Сінкевич  (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник) «Патерикон» Сильвестра Косова: виникнення, змістове наповнення, ідеологія та історія побутування пам’ятки

Михайло Якубович   (Національний університет «Острозька академія») Співвідношення віри і розуму в середньовічній арабській філософії (історико-філософський аспект)