Дар'я Павлівна Василеко | Daria Vasylenko

Дар'я Павлівна Василеко | Daria Vasylenko Україна | Ukraine

Сфера научных интересов | Area of science: Історія України (ХХ століття) | History of Ukraine in XX century

Учёная степень | Academic Degree: магістр | master

Университет (Аффилиация) | University (Affiliation): Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

E-mail: dvoloshka05@gmail.com

5 публикаций и дополнительная информация | 5 publications and additional information:

• Василенко Д. П., Маслак В. И., Осикович Ж. М., и др. «Польская операция» в Полтавской области в 30-х годах ХХ века / „Operacja Polska” w obwodzie połtawskim w latach 30-tych XX wieku. – Днепр: Середняк Т.К., 2017, - 304 с.
• Василенко Д. П., Маслак В. І. The Practice of using interactive multimedia installations in museum sciences / Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. – 2018. – Вип. 2. – С. 67-70
• Василенко Д. П. Кадрове забезпечення педагогічного складу в школах Полтавської області в другій половині 40-х років ХХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2015. – Вип. 44 – С. 214-217.
• Василенко Д. П. Стан повоєнної народної шкільної освіти в Українській РСР на прикладі Полтавської області в 1943-1946 роках // Краєзнавство. – Київ, 2014. – Вип. 1 – С. 133-137.
• Василенко Д. П., Маслак В. І. «Польская операция» НКВД в Полтавской области в 30-х годах ХХ века // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку», 14 листопада 2017. – Кременчук, 2017. – С. 33-36