Дар'я Павлівна Василеко | Daria Vasylenko

Дар'я Павлівна Василеко | Daria Vasylenko Україна | Ukraine

Сфера научных интересов | Area of science: Історія України (ХХ століття) | History of Ukraine in XX century

Учёная степень | Academic Degree: магістр | master

Университет (Аффилиация) | University (Affiliation): Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

E-mail: dvoloshka05@gmail.com

5 публикаций и дополнительная информация | 5 publications and additional information:

• Василенко Д. П., Маслак В. И., Осикович Ж. М., и др. «Польская операция» в Полтавской области в 30-х годах ХХ века / „Operacja Polska” w obwodzie połtawskim w latach 30-tych XX wieku. – Днепр: Середняк Т.К., 2017, - 304 с.
• Василенко Д. П., Маслак В. І. The Practice of using interactive multimedia installations in museum sciences / Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. – 2018. – Вип. 2. – С. 67-70
• Василенко Д. П. Кадрове забезпечення педагогічного складу в школах Полтавської області в другій половині 40-х років ХХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2015. – Вип. 44 – С. 214-217.
• Василенко Д. П. Стан повоєнної народної шкільної освіти в Українській РСР на прикладі Полтавської області в 1943-1946 роках // Краєзнавство. – Київ, 2014. – Вип. 1 – С. 133-137.
• Василенко Д. П., Маслак В. І. «Польская операция» НКВД в Полтавской области в 30-х годах ХХ века // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку», 14 листопада 2017. – Кременчук, 2017. – С. 33-36

НОВИНИ Й АНОНСИ


ФОРМА ЗАЯВИ ВСТУПЛЕННЯ В МАГ
APPLICATION FORM

Форма заяви


ЗВЕРНЕННЯ РАДИ МАГ щодо конфлікту між Росією та суверенною Україною

ЗВЕРНЕННЯ РАДИ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ ГУМАНІТАРІЇВ


ЖУРНАЛ МАГ

МОСТ - Журнал Международной Ассоциации Гуманитариев


ПАРТНЕРЫ

American Council of Learned Societies

Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies

Canadian Institute of Ukrainian Studies

Harvard Ukrainian Research Institute

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна