Виктория Алексеевна Венгерская | Viktoria Venherska

Виктория Алексеевна Венгерская | Viktoria Venherska Україна | Ukraine

Сфера научных интересов | Area of science: История Украины ХІХ в., проблемы наций и национализмов, политика памяти, история советской повседневности.

Учёная степень | Academic Degree: Доктор исторических наук

Университет (Аффилиация) | University (Affiliation): Житомирский государственный университет им. И.Франко

E-mail: vengerska@ukr.net

5 публикаций и дополнительная информация | 5 publications and additional information:

• Венгерська В.О. На порозі самостійсності: 1990 рік у новітній історії України //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2015. – Вип. 2. – С. 14-17. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2015_2_5
• Венгерська В.О. Національні військові частини в умовах Великої війни як складова державотворення: спільні витоки, відмінності та політичні наслідки діяльності // Інтермарум: історія, політика, культура. - № 5, 2018. С, 47-64.
• Венгерська В.О., Білобровець О.М. Ювілейний 2018 рік в польсько-українському науковому діалозі (огляд конференцій). // Інтермарум: історія, політика, культура. - № 5, 2018. С, 381-394.
• Венгерська В.О. Нариси історії Житомирщини першої половини ХХ століття: [колективна монографія] / [за заг. ред.: В. О. Венгерської, С. В. Стельниковича]. – Житомир: Полісся, 2017. – С. 7-18, 19-32, 31-57.
• Венгерська В.О. Українські проекти та націотворення в імперіях Романових та Габсбургів (кінець ХVIII-початок ХХ століття). - Житомир, 2013. - 448 с.

Дополнительная информация: Зав. кафедрой истории Украины ЖДУ им. И.Франко, главный редактор журнала "Интермарум: история, политика, культура".