Виктория Алексеевна Венгерская | Viktoria Venherska

Виктория Алексеевна Венгерская | Viktoria Venherska Україна | Ukraine

Сфера научных интересов | Area of science: История Украины ХІХ в., проблемы наций и национализмов, политика памяти, история советской повседневности.

Учёная степень | Academic Degree: Доктор исторических наук

Университет (Аффилиация) | University (Affiliation): Житомирский государственный университет им. И.Франко

E-mail: vengerska@ukr.net

5 публикаций и дополнительная информация | 5 publications and additional information:

• Венгерська В.О. На порозі самостійсності: 1990 рік у новітній історії України //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2015. – Вип. 2. – С. 14-17. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2015_2_5
• Венгерська В.О. Національні військові частини в умовах Великої війни як складова державотворення: спільні витоки, відмінності та політичні наслідки діяльності // Інтермарум: історія, політика, культура. - № 5, 2018. С, 47-64.
• Венгерська В.О., Білобровець О.М. Ювілейний 2018 рік в польсько-українському науковому діалозі (огляд конференцій). // Інтермарум: історія, політика, культура. - № 5, 2018. С, 381-394.
• Венгерська В.О. Нариси історії Житомирщини першої половини ХХ століття: [колективна монографія] / [за заг. ред.: В. О. Венгерської, С. В. Стельниковича]. – Житомир: Полісся, 2017. – С. 7-18, 19-32, 31-57.
• Венгерська В.О. Українські проекти та націотворення в імперіях Романових та Габсбургів (кінець ХVIII-початок ХХ століття). - Житомир, 2013. - 448 с.

Дополнительная информация: Зав. кафедрой истории Украины ЖДУ им. И.Франко, главный редактор журнала "Интермарум: история, политика, культура".

Facebook

НОВИНИ Й АНОНСИ


ФОРМА ЗАЯВИ ВСТУПЛЕННЯ В МАГ
APPLICATION FORM

Форма заяви


ПАРТНЕРЫ

American Council of Learned Societies

Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies

Український католицький університет

Аналітичний центр УКУ

Лятучы ўніверсітэт

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Европейский университет в Санкт-Петербурге

Европейский гуманитарный университет

Міжнародний фонд “Відродження”

Інстытут палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна