Виктория Алексеевна Венгерская | Viktoria Venherska

Виктория Алексеевна Венгерская | Viktoria Venherska Україна | Ukraine

Сфера научных интересов | Area of science: История Украины ХІХ в., проблемы наций и национализмов, политика памяти, история советской повседневности.

Учёная степень | Academic Degree: Доктор исторических наук

Университет (Аффилиация) | University (Affiliation): Житомирский государственный университет им. И.Франко

E-mail: vengerska@ukr.net

5 публикаций и дополнительная информация | 5 publications and additional information:

• Венгерська В.О. На порозі самостійсності: 1990 рік у новітній історії України //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2015. – Вип. 2. – С. 14-17. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2015_2_5
• Венгерська В.О. Національні військові частини в умовах Великої війни як складова державотворення: спільні витоки, відмінності та політичні наслідки діяльності // Інтермарум: історія, політика, культура. - № 5, 2018. С, 47-64.
• Венгерська В.О., Білобровець О.М. Ювілейний 2018 рік в польсько-українському науковому діалозі (огляд конференцій). // Інтермарум: історія, політика, культура. - № 5, 2018. С, 381-394.
• Венгерська В.О. Нариси історії Житомирщини першої половини ХХ століття: [колективна монографія] / [за заг. ред.: В. О. Венгерської, С. В. Стельниковича]. – Житомир: Полісся, 2017. – С. 7-18, 19-32, 31-57.
• Венгерська В.О. Українські проекти та націотворення в імперіях Романових та Габсбургів (кінець ХVIII-початок ХХ століття). - Житомир, 2013. - 448 с.

Дополнительная информация: Зав. кафедрой истории Украины ЖДУ им. И.Франко, главный редактор журнала "Интермарум: история, политика, культура".

НОВИНИ Й АНОНСИ


ФОРМА ЗАЯВИ ВСТУПЛЕННЯ В МАГ
APPLICATION FORM

Форма заяви


ЗВЕРНЕННЯ РАДИ МАГ щодо конфлікту між Росією та суверенною Україною

ЗВЕРНЕННЯ РАДИ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ ГУМАНІТАРІЇВ


ЖУРНАЛ МАГ

МОСТ - Журнал Международной Ассоциации Гуманитариев


ПАРТНЕРЫ

American Council of Learned Societies

Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies

Canadian Institute of Ukrainian Studies

Harvard Ukrainian Research Institute

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна