Про Асоціацію

УКРENGБЕЛРУС

Міжнародна Асоціація Гуманітаріїв (МАГ) була заснована в 2007 р. за сприяння Корпорації Карнегі (Нью-Йорк) та Американської ради наукових товариств як громадська наукова організація, що об’єднує дослідників у галузі гуманітарних наук, передусім із Білорусі, Росії та України.

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ГУМАНІТАРІЇВ»

Завданнями МАГу є:

— відповідь на соціальні та інтелектуальні виклики, зумовлені крахом комуністичної системи, процесами глобалізації та нового національного будівництва в регіоні,

— збереження та розвиток соціального й наукового середовища, сприятливого для створення, вільного висловлювання та розповсюдження гуманітарного знання,

— сприяння підвищенню соціального престижу та статусу гуманітарного знання, а також професійних і етичних норм і цінностей, які воно несе з собою,

— розвиток взаємних зв’язків між дослідниками, що представляють різні гуманітарні дисципліни та різні країни, передусім колишні радянські республіки,

— заохочення інноваційних досліджень, спрямованих на ревізію наукових парадигм, які визначають розвиток гуманітарних наук у регіоні,

— підтримка незалежних індивідуальних дослідницьких проектів вищої якості, передусім серед молодих учених.

Діяльність МАГу, що включає в себе організацію спільних наукових проектів, обмін інформацією щодо можливостей та труднощів розвитку гуманітарних досліджень в регіоні, встановлення безпосередніх контактів між різними науковими колективами, — має сприяти формуванню нових уявлень про пост-радянський простір у міжнародному науковому співтоваристві.

Робочими мовами МАГу є англійська, білоруська, російська та українська.

Керівними органами Організації є:

 • Загальні збори
 • Правління
 • Президент
 • Віце-Президент
 • Наглядова рада

Вищим колегіальним органом управління є Загальні збори. Загальні збори складаються з безпосередньо членів, що забезпечується їх особистою участю, або з уповноважених представників членів.

Виконавчим органом Організації, який здійснює керівництво її поточною діяльністю, є Правління Організації. Правління Організації загальною кількістю не менше 3 осіб формується Загальними зборами і складається з Президента (голови Правління), Віце-Президента (заступника голови Правління) та члена або членів Правління з терміном повноважень 3 роки.

Організацію очолює Президент, який також очолює Правління і обирається Загальними зборами Організації терміном на три роки.

Віце-Президент обирається Загальними Зборами Організації терміном на три роки, входить до складу Правління за посадою.

Контролюючі та консультативні функції Організації здійснює Наглядова рада Організації (надалі – Рада), яка обирається Загальними зборами з числа членів Організації у складі не менше дев’яти членів Ради з терміном повноважень 3 роки.

Правління:

Президент Щитцова Тетяна Валеріївна

Віце-президент Турій Олег Юрійович

Член правління Бухіна Ольга Борисівна

Наглядова рада:

 • Гапова Єлена Іллівна
 • Грицак Ярослав Йосипович
 • Грінченко Гелінада Геннадіївна
 • Гундорова Тамара Іванівна
 • Зашкільняк Леонід Опанасович
 • Каменський Олександр Борисович
 • Колоніцький Борис Іванович
 • Розенберг Вільям
 • Тимовський Анджей
Facebook

НОВИНИ Й АНОНСИ


ФОРМА ЗАЯВИ ВСТУПЛЕННЯ В МАГ
APPLICATION FORM

Форма заяви


ПАРТНЕРЫ

American Council of Learned Societies

Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies

Український католицький університет

Аналітичний центр УКУ

Лятучы ўніверсітэт

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Европейский университет в Санкт-Петербурге

Европейский гуманитарный университет

Міжнародний фонд “Відродження”

Інстытут палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна