УКР Міжнародна асоціація гуманітаріїв – організація, яка створювалася не в результаті адміністративного розпорядження, а з ініціативи самих «академіків», відомих вчених з Білорусі, Росії та України в тісній співпраці з міжнародними партнерами. Детальніше

ENG International Association for the Humanities is an organization that emerged not due to someone’s administrative order but as initiative of academicians – famous scientists of Belarus, Ukraine and Russia in close cooperation with international partners. Read more


БЕЛ Міжнародная асацыяцыя гуманітарыяў – арганізацыя, якая стваралася не ў выніку чыіхсьці адміністратыўных загадаў, а па ініцыятыве саміх «акадэмікаў», вядомых навукоўцаў Беларусі, Украіны і Расіі ў цеснай супрацы з міжнароднымі партнёрамі. Больш падрабязна


РУС Международная ассоциация гуманитариев – организация, которая создавалась не в результате чьего-либо административного распоряжения, а по инициативе самих «академиков», известных ученых из Беларуси, России и Украины в тесном сотрудничестве с международными партнёрами. Подробнее