Пра Асацыяцыю

УКРENGБЕЛРУС

Міжнародная асацыяцыя гуманітарыяў (МАГ) заснавана ў 2007 годзе пры садзеянні Карпарацыі Карнегі (Нью-Йорк) і Амерыканскага савету навуковых таварыстаў. Гэта грамадская і навуковая арганізацыя аб’ядноўвае даследчыкаў у галіне гуманітарных навук перш за ўсё з Беларусі, Расіі і Украіны.

СТАТУТ ГРАМАДСКАЙ АРГАНІЗАЦЫІ «МІЖНАРОДНАЯ АСАЦЫЯЦЫЯ ГУМАНІТАРЫЯЎ»

Задачамі МАГу з'яўляюцца:

— адказ на сацыяльныя і інтэлектуальныя выклiкi, што абумоўлены калапсам камуністычнай сістэмы, працэсамі глабалізацыі і новага нацыябудаўніцтва ў рэгіёне;

— захаванне і развіццё сацыяльнай і навуковай супольнасці, што будзе спрыяць вытворчасці, свабоднаму выказванню і распаўсюджанню гуманітарных ведаў;

— спрыянне павялiчэнню сацыяльнага прэстыж і статусу гуманітарных ведаў, а таксама звязаных з імі прафесійных і этычных нормаў і каштоўнасцяў;

— развіццё ўзаемных сувязей паміж даследчыкамі-прадстаўнікамі розных галін гуманітарыстыкі і розных краін, перш за ўсё былых савецкіх рэспублік;

— заахвочванне інавацыённых даследванняў, накіраваных на рэвізію навуковых парадыгмаў, якія вызначаюць развіццё гуманітарных навук у рэгіёне;

— падтрымка незалежных індывідуальных даследчыцкіх праектаў наівышэйшай якасці, перш за ўсё сярод маладых вучоных.

Дзейнасць МАГу, якая ўключае ў сябе арганізацыю сумесных навуковых праектаў, абмен інфармацыяй пра магчымасці і цяжкасці развіцця гуманітарных даследванняў у рэгіёне, усталяванне непасрэдных кантактаў паміж рознымі навуковымі калектывамі, павінна садзейнічаць фармаванню новых уяўленняў пра пост-савецкую прастору ў міжнароднай навуковай супольнасці.

Працоўнымі мовамі МАГу з' яўляюцца: ангельская, беларуская, руская і ўкраінская.

Кіруючымі органамі Арганізацыі з'яўляюцца:

 • Агульны сход
 • Праўленне
 • Прэзідэнт
 • Віцэ-Прэзідэнт
 • Наглядальная рада

Вышэйшым калегіяльным органам кіравання з'яўляецца Агульны сход. Агульны сход складаецца з непасрэдных членаў, што забяспечваецца іх асабістым удзелам або упаўнаважаных прадстаўнікоў членов.

Выканаўчым органам Арганізацыі, які выконвае кіраванне бягучай дзейнасцю, з'яўляецца Праўленне Арганізацыі. Праўленне агульнай колькасцю не меньш за 3 чалавека фармуецца Агульным сходам і складаецца з Прэзідэнта (кіраўніка Праўлення), Віцэ-Прэзідэнта (намесніка кіраўніка Праўлення) і члена або членаў Праўлення з тэрмінам паўнамоцтваў 3 гады.

Арганізацыю ўзначальвае Прэзідэнт, які таксама ўзначальвае Праўленне і абіраецца Агульным сходам арганізацыі тэрмінам на 3 гады.

Віцэ-Прэзідэнт абіраецца Агульным сходам арганізацыі тэрмінам на 3 гады, уваходзіць у склад Праўлення па пасадзе.

Кантралюючыя і кансультацыйныя функцыі арганізацыі выконвае Наглядальная рада арганізацыі (далей - Рада), якая абіраецца Агульным сходам з членаў арганізацыі ў складзе не меньш за 9 членаў Рады з тэрмінам паўнамоцтваў 3 гады.

Праўленне:

Прэзідэнт Шчытцова Таццяна Валер'еўна

Віцэ-Прэзідэнт Турый Алег Юр'евіч

Член праўлення Бухіна Вольга Барысаўна

Наглядальная рада:

 • Алена Гапава
 • Яраслаў Грыцак
 • Гелінада Грынчанка
 • Тамара Гундарава
 • Леанід Зашкільняк
 • Аляксандр Каменскі
 • Барыс Каланіцкі
 • Уільям Розэнберг
 • Анджэй Тымовські
Facebook

НОВИНИ Й АНОНСИ


ФОРМА ЗАЯВИ ВСТУПЛЕННЯ В МАГ
APPLICATION FORM

Форма заяви


ПАРТНЕРЫ

American Council of Learned Societies

Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies

Український католицький університет

Аналітичний центр УКУ

Лятучы ўніверсітэт

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Европейский университет в Санкт-Петербурге

Европейский гуманитарный университет

Міжнародний фонд “Відродження”

Інстытут палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна