Анна Геннадіївна Олененко | Anna Olenenko

Анна Геннадіївна Олененко | Anna Olenenko Україна | Ukraine

Сфера научных интересов | Area of science: Екологічна історія, історія Степової України, усна історія.

Учёная степень | Academic Degree: кандидат історичних наук

Университет (Аффилиация) | University (Affiliation): Хортицька національна академія.

E-mail: olenenkoag@ukr.net

5 публикаций и дополнительная информация | 5 publications and additional information:

• Олененко А.Г. Азовська губернська канцелярія (1775–1784 рр.): історія установи та її документації / А.Г. Олененко. – Запоріжжя, 2013. – 304 с.
• Анна Олененко. “Новое наше море – новое наше горе”: Конфликт между украинским и советским в борьбе за конструирование ландшафта Нижнего Поднепровья. Ab Imperio. 1/2019. C.125–152.
• Olenenko, A.G. Ukraine and Camels: Features of the Incorporation into the Steppe Landscape // http://www.environmentandsociety.org/arcadia/ukraine-and-camels-features-incorporation-steppe-landscape.
• Олененко Анна. Перші спроби залісення південноукраїнського степу в останній чверті XVIII ст. // http://historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/1246-anna-olenenko-pershi-sproby-zalisennia-pivdennoukrainskoho-stepu-v-ostannii-chverti-xviii-st.
• Олененко А.Г. Екологічна історія: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні // Підземний простір: освоєння, вивчення, вторинне використання: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Запоріжжя–Василівка, 25-26 вересня 2015 р.) / Упор. В.І. Мільчев, А.Г. Олененко, К.А. Петрова, В.М. Стойчев, В.М. Філас. – Запоріжжя, 2018. – С.5–8.