Наталія Миколаївна Буланова | Nataliya Bulanova

Наталія Миколаївна Буланова | Nataliya Bulanova Україна | Ukraine

Сфера научных интересов | Area of science:  історія релігії в Південній Україні, повсякденне життя під час нацистської окупації, музеологія, етнологія.

Учёная степень | Academic Degree: кандидат історичних наук

Университет (Аффилиация) | University (Affiliation): Музей історії міста Кам'янське

E-mail: n.bulanova@i.ua

5 публикаций и дополнительная информация | 5 publications and additional information:

• Буланова Н. М. Римо-католицька конфесія на Півдні України останньої чверті ХVІІІ – початку ХХ ст. в контесті державно-церковних відносин Російської імперії Історія релігій тв. Україні. Науковий щорічник. Львів, 2017. С. 129-148. Вип. 27.
• Буланова Н. М. Римо-католицька та лютеранська конфесії Південної України у світлі церковної політики Російської імперії (2-а пол. ХІХ – початок ХХ ст.). Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. зб. наук. пр. Редкол.: С. І. Світленко (гол. ред..) та ін. Дніпропетровськ, 2017. С. 111–120. Вип. 15.
• Буланова Н. М. Козацька слобода Тритузне: втрачені ландшафти та історична пам'ять. Народна творчість та етнографія. 2017. №5.
• Буланова Н. М. Релігійний чинник у повсякденному житті населення Запорозьких Вольностей періоду Нової Січі (1734 – 1775). Українське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини: М-ли наук.-прак. конф., що відбулася під час VIII Всеукр. історико-культуролог. ф-лю «Мамай- fest» 5 червня 2015 р.: [зб. наук. пр. / редкол.: Н. М. Буланова (відп. ред.) та ін.]. Нікополь: ТОВ «Принтхаус «Римм».
• Буланова Н. М. Українська автокефальна православна церква під час німецької окупації Дніпропетровщини (1941–1944). Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: [зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін.]. – Д.: Ліра, 2018.