Анна Марія Басаурі Зюзіна | Anna Mariya Basauri Ziuzina

Анна Марія Басаурі Зюзіна | Anna Mariya Basauri Ziuzina Україна | Ukraine

Сфера научных интересов | Area of science: релігієзнавство, юдаїка, радянський науковий атеїзм

Учёная степень | Academic Degree: кандидатка філософських наук

Университет (Аффилиация) | University (Affiliation): Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

E-mail: manya_basauri@ukr.net

5 публикаций и дополнительная информация | 5 publications and additional information:

• Академічне дослідження іудаїзму в незалежній Україні // Філософська думка. Український науково-теоретичний часопис. – 2013. – №3. – С.65-82.
• Жінки в рабинаті: американський досвід // Схід. – 2014. - № 3(129). – С. 74-77.
• Науковий доробок І. Миговича з проблем іудаїзму та сіонізму в контексті розвитку наукового атеїзму в УРСР // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наукових праць] / ред. рада : В.П. Андрущенко (голова). – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Вип. 33 (46). – С. 16-23.
• Використання російського радянського доробку в українських науково-атеїстичних творах про юдаїзм 1957-1989 рр. (на прикладі творів М.Й. Шахновича) // Науковий щорічник «Історія релігій в Україні» / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди; КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії». – Львів: «Логос», 2017. – Вип. 27. – Ч. 2. – 540 с. – С.439-449.
• Украинский научный атеизм про иудаизм: пересказ или плагиат? // Религия и История: материалы V Международной научно-практической конференции, Минск, 20–22 апреля 2017 г. – Минск, Издательство БГУ, 2017. – 512 с. – С. 212-217.