Леонід Опанасович Зашкільняк (Наблюдательный совет) | Leonid Zashkilniak (Supervisory Board)

Леонід Опанасович Зашкільняк (Наблюдательный совет) | Leonid Zashkilniak (Supervisory Board) Україна | Ukraine

Сфера научных интересов | Area of science: історія, історіографія.

Учёная степень | Academic Degree: доктор історичних наук

Университет (Аффилиация) | University (Affiliation): Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи.

E-mail: levinton@eu.spb.ru

5 публикаций и дополнительная информация | 5 publications and additional information:

• Зашкільняк Л. Українська історіографія, постмодерн і національний гранд-наратив // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск: На пошану професора Романа шуста. За ред. Ігоря Підкови, Руслана Сіромського, Романа Тарнавського. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – С.°801-815.
• Зашкільняк Л. Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни: проблеми інтерпретації // Новітня доба / [відп. ред. Ігор Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2016-2017. – Вип. 3-4. – С.°25-38.
• Zaszkilniak L. Trudnośóci biograficznego badania albo jak za drzewami zobaczyć las? // Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka / Pod redakcją Jolanty Kolbuszewskiej i Rafała Stobieckiego. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. S. 27-36.
• Zaszkilniak L. O tym jak pisać „trudną” historię // Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego / Redakcja naukowa: Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – S. 71-80
• Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету): колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженґи. – Львів: ПАІС, 2015.

Додаткова інформація: http://www.lnu.edu.ua/faculty/webhistory/slo/index.html

Facebook

НОВИНИ Й АНОНСИ


ФОРМА ЗАЯВИ ВСТУПЛЕННЯ В МАГ
APPLICATION FORM

Форма заяви


ПАРТНЕРЫ

American Council of Learned Societies

Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies

Український католицький університет

Аналітичний центр УКУ

Лятучы ўніверсітэт

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Европейский университет в Санкт-Петербурге

Европейский гуманитарный университет

Міжнародний фонд “Відродження”

Інстытут палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна