Міжнародна міждисциплінарна конференція «Батьки і діти»


Відділ теорії літератури
Інституту літератури імені Шевченка НАН України
та
Відділ україністики Інституту слов’янської філології
Вроцлавського університету (Польща)
за участю Міжнародної асоціації гуманітаріїв
проводять у Києві 15-16 травня 2014 року
міжнародну міждисциплінарну конференцію на тему
«Батьки і діти»: ґенераційний фактор і можливості постколоніальних студій в літературах Центрально-Східної Європи і Балкан


Роль ґенераційного фактора у соціальних, культурних, політичних процесах упродовж 20 ст. зростає, і сьогодні ми можемо охарактеризувати історію минулого століття у категоріях «покоління Срібного віку», «розстріляного покоління», «втраченого покоління», «покоління гіпі», «покоління шістдесятників», посттоталітарного покоління тощо. Вихід сучасного літературознавства на поле культурології також привертає увагу до тематики, пов’язаної з дослідженням антропологічних аспектів художньої образності та літературного процесу. Зокрема актуальним стає аналіз поколіннєвого фактора, який виступає важливим чинником розвитку і трансформації культурного поля у нові часи. Generation gap стає не лише соціальним, культурним і психоемоційним феноменом, але і феноменом естетичним, який породжує різноманітні форми субкультур. Самосвідомість і пам'ять покоління впливають на зміну дискурсивних парадигм і культурних стилів, формують образ епохи.

Особливо інтенсивно ґенераційний фактор дає про себе знати у переломні епохи і часи. Посттоталітарна і постколоніальна проблематика пам’яті, тіла, мови тісно переплітається з ідеєю зміни поколінь, поколіннєвою свідомістю, розривом ґенерацій. Міграція постколоніальної теорії на Схід Європи додає нових обертонів до аналізу поколіннєвої проблематики. До того ж сьогодні активно обговорюються можливості розгортання постколоніальних досліджень на постсоціалістичному просторі. Застосування постколоніальної методології збагачує новими підходами та ідеями історіографію, соціологію, культурологію, зокрема в країнах Східної Європи та Балкан, відкриває нові можливості для дослідження літератур цих реґіонів.

На конференції передбачається обговорити такі проблеми:

- антропологія, соціологія і естетика «свідомості покоління»;

- «літературне покоління» як історіографічна проблема;

- модернізація і ефект покоління;

- «батьки і діти»: пам'ять, традиція, «боязнь впливу» (Г. Блум);

- ґендер і покоління;

- постколоніальний спротив і фактор покоління;

- постколоніальні «місця культури», питання ґібридизації і фактор покоління;

- generation gap в літературі, культурі, історії;

- самоідентифікація покоління (шістдесятники як поколіннєвий феномен);

- можливості постколоніальних студій на постсоціалістичному просторі.

До участі в конференції запрошуються літературознавці, мовознавці, культурологи, антропологи, соціологи і всі зацікавлені проблематикою ґенераційного феномену та можливостями розвитку постколоніальних студій в країнах Центрально-Східної Європи і Балкан. Конференція відбудеться в рамках дослідницького проекту, фінансованого Міністерством науки та вищої освіти Польщі, № 12 Н 12 0046 81 "Посттоталітарний синдром покоління в слов'янських літературах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи наприкінці ХХ і початку ХХІ століття у світлі постколоніальних досліджень".

Заявки разом з анкетою учасника конференції надсилати на адресу Оргкомітету (theoreticalsymposium@gmail.com) до 15 березня 2014 року. Конференційний внесок складає 200 грн. (для іноземних учасників 25 EUR) і цілковито призначається на редакцію і публікацію матеріалів. Оплата внеску не ґарантує публікацію, оскільки матеріали підлягають процедурі подвійного рецензування. Оргкомітет не забезпечує учасників конференції проживанням та харчуванням. Вартість проїзду оплачується учасниками самостійно.

Адреса оргкомітету: м. Київ, 01001, вул. Грушевського, 4, Інститут літератури, Відділ теорії літератури (кімн. 310).

Оргкомітет: Т. Гундорова (голова), А. Матусяк, Г. Грінченко. Cекретарi: Л. Бербенець тa М. Свєтліцкі.

• Міжнародна міждисциплінарна конференція «Батьки і діти» / український - скачати
• International interdisciplinary conference “PARENTS AND CHILDREN” / English - download

Другие новости