Міжнародна міждисциплінарна конференція «Батьки і діти»


Відділ теорії літератури
Інституту літератури імені Шевченка НАН України
та
Відділ україністики Інституту слов’янської філології
Вроцлавського університету (Польща)
за участю Міжнародної асоціації гуманітаріїв
проводять у Києві 15-16 травня 2014 року
міжнародну міждисциплінарну конференцію на тему
«Батьки і діти»: ґенераційний фактор і можливості постколоніальних студій в літературах Центрально-Східної Європи і Балкан


Роль ґенераційного фактора у соціальних, культурних, політичних процесах упродовж 20 ст. зростає, і сьогодні ми можемо охарактеризувати історію минулого століття у категоріях «покоління Срібного віку», «розстріляного покоління», «втраченого покоління», «покоління гіпі», «покоління шістдесятників», посттоталітарного покоління тощо. Вихід сучасного літературознавства на поле культурології також привертає увагу до тематики, пов’язаної з дослідженням антропологічних аспектів художньої образності та літературного процесу. Зокрема актуальним стає аналіз поколіннєвого фактора, який виступає важливим чинником розвитку і трансформації культурного поля у нові часи. Generation gap стає не лише соціальним, культурним і психоемоційним феноменом, але і феноменом естетичним, який породжує різноманітні форми субкультур. Самосвідомість і пам'ять покоління впливають на зміну дискурсивних парадигм і культурних стилів, формують образ епохи.

Особливо інтенсивно ґенераційний фактор дає про себе знати у переломні епохи і часи. Посттоталітарна і постколоніальна проблематика пам’яті, тіла, мови тісно переплітається з ідеєю зміни поколінь, поколіннєвою свідомістю, розривом ґенерацій. Міграція постколоніальної теорії на Схід Європи додає нових обертонів до аналізу поколіннєвої проблематики. До того ж сьогодні активно обговорюються можливості розгортання постколоніальних досліджень на постсоціалістичному просторі. Застосування постколоніальної методології збагачує новими підходами та ідеями історіографію, соціологію, культурологію, зокрема в країнах Східної Європи та Балкан, відкриває нові можливості для дослідження літератур цих реґіонів.

На конференції передбачається обговорити такі проблеми:

- антропологія, соціологія і естетика «свідомості покоління»;

- «літературне покоління» як історіографічна проблема;

- модернізація і ефект покоління;

- «батьки і діти»: пам'ять, традиція, «боязнь впливу» (Г. Блум);

- ґендер і покоління;

- постколоніальний спротив і фактор покоління;

- постколоніальні «місця культури», питання ґібридизації і фактор покоління;

- generation gap в літературі, культурі, історії;

- самоідентифікація покоління (шістдесятники як поколіннєвий феномен);

- можливості постколоніальних студій на постсоціалістичному просторі.

До участі в конференції запрошуються літературознавці, мовознавці, культурологи, антропологи, соціологи і всі зацікавлені проблематикою ґенераційного феномену та можливостями розвитку постколоніальних студій в країнах Центрально-Східної Європи і Балкан. Конференція відбудеться в рамках дослідницького проекту, фінансованого Міністерством науки та вищої освіти Польщі, № 12 Н 12 0046 81 "Посттоталітарний синдром покоління в слов'янських літературах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи наприкінці ХХ і початку ХХІ століття у світлі постколоніальних досліджень".

Заявки разом з анкетою учасника конференції надсилати на адресу Оргкомітету (theoreticalsymposium@gmail.com) до 15 березня 2014 року. Конференційний внесок складає 200 грн. (для іноземних учасників 25 EUR) і цілковито призначається на редакцію і публікацію матеріалів. Оплата внеску не ґарантує публікацію, оскільки матеріали підлягають процедурі подвійного рецензування. Оргкомітет не забезпечує учасників конференції проживанням та харчуванням. Вартість проїзду оплачується учасниками самостійно.

Адреса оргкомітету: м. Київ, 01001, вул. Грушевського, 4, Інститут літератури, Відділ теорії літератури (кімн. 310).

Оргкомітет: Т. Гундорова (голова), А. Матусяк, Г. Грінченко. Cекретарi: Л. Бербенець тa М. Свєтліцкі.

• Міжнародна міждисциплінарна конференція «Батьки і діти» / український - скачати
• International interdisciplinary conference “PARENTS AND CHILDREN” / English - download

Другие новости

Facebook

НОВИНИ Й АНОНСИ


ФОРМА ЗАЯВИ ВСТУПЛЕННЯ В МАГ
APPLICATION FORM

Форма заяви


ПАРТНЕРЫ

American Council of Learned Societies

Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies

Український католицький університет

Аналітичний центр УКУ

Лятучы ўніверсітэт

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Европейский университет в Санкт-Петербурге

Европейский гуманитарный университет

Міжнародний фонд “Відродження”

Інстытут палітычных даследаванняў “Палітычная сфера”

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна