Збор заявак на секцыі і панэлі VIII-ага Кангрэса. Да 5 сакавіка 2019 | Call for sections (panels) for the 8th Congress. Deadline: 5 March 2019

[English version below]

Арганізацыйны камітэт абвяшчае збор заявак на стварэнне секцый і панэляў у межах VIII-ага Міжнароднага Кангрэса даследчыкаў Беларусі. Кангрэс адбудзецца 27–29 верасня 2019 года ў Вільні (Літва). 

Секцыі і панэлі могуць быць прысвечаны абмеркаванню асобных даследчых праблем ці прэзентацыі вынікаў навуковай дзейнасці ў межах асобных дысцыплін ці даследчых накірункаў. Пры падачы матэрыялаў арганізацыйны камітэт не ставіць дакладных тэматычных ці дысцыплінарных абмежаванняў, пакідаючы магчымасць прадстаўнікам акадэмічнай і экспертнай супольнасці самастойна артыкуляваць свае прыярытэты і зацікаўленасці.

Секцыі (панэлі) могуць быць дысцыплінарнымі, тэматычнымі ці вузкаспецыялізаванымі. Таксама прымаюцца заяўкі на арганізацыю круглых сталоў, майстар-класаў, публічных прэзентацый і г.д.

Арганізацыйны камітэт запрашае даследчыя арганізацыі і супольнасці, а таксама акадэмічных лідараў прыняць удзел у вызначэнні тэматычных прыярытэтаў наступнага Кангрэса.

Заяўка можа быць як калектыўнай, так і індывідуальнай. Заяўнікамі могуць асобы, а таксама зацікаўленыя інстытуцыі і арганізацыі.

Для падачы заяўкі да 5 сакавіка 2019 года неабходна запоўніць анлайн-форму:

https://palityka.wufoo.com/forms/call-for-panels-2019/

Глядзіце прыклады назваў секцый, панэляў, круглых сталоў і г.д. у праграмах Кангрэса 20152016, 2017 года.

Дадатковыя пытанні можна задаць напісаўшы на пошту: icbs@palityka.org

З павагай,

Арганізацыйны камітэт

Арганізатарамі і партнёрамі Кангрэса выступаюць: Інстытут “Палітычная сфера” (Мінск), Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт (Вільня), Інстытут Вялікага Княства Літоўскага (Каўнас), Універсітэт Вітаўта Вялікага (Каўнас, Вільня), Міністэрства замежных спраў Літвы і іншыя 

Кангрэс з’яўляецца самай прадстаўнічай штогадовай акадэмічнай і экспертнай падзеяй, у працы якой бяруць удзел усе асноўныя інтэлектуальныя цэнтры даследавання палітыкі, грамадства і культуры Беларусі. Акрамя гэтага, правядзенне Кангрэса з’яўляецца выдатнай магчымасцю для распрацоўкі новых жыццяздольных даследчых і грамадскіх праектаў, абмену думкамі і ідэямі, ўсталявання нефармальных кантактаў з прадстаўнікамі экспертных і акадэмічных супольнасцяў Беларусі і іншых краін.
Місія Кангрэса – развіццё супольнасці навукоўцаў, аналітыкаў і экспертаў, а таксама садзейнічанне больш глыбокаму разуменню Беларусі ў акадэмічным і грамадскім асяроддзі краіны, рэгіёну і свету.

Традыцыйна на Кангрэс збіраюцца звыш 500 навукоўцаў і экспертаў з Беларусі і замежжа, чакаюцца дыскусіі і прэзентацыі, а таксама наданне Прэміі за найлепшыя навуковыя публікацыі і студэнцкія працы па выніках 2018 года.

Міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі 


Organising committee of the Congress is pleased to announce a call for sections (panels) for the 8th International Congress of Belarusian Studies. The Congress will take place on 27-29 September 2019 in Vilnius (Lithuania).

Sections (panels) are supposed to be sites for discussion of particular research problems or presentation of results of scholarly activity within certain disciplines or research fields. Organising committee does not set any restrictions regarding discipline or topic of the panel, and thus suggests that academic and research communities articulate their own priorities and interests.

Sections (panels) can be disciplinary, thematic or focus on particular narrow problems. We also accept applications for sections that suggest discussion of important social and political issues, as well as round tables, workshops, presentations, etc.

Formation of sections and panels through an open call will approximate the Congress to the needs and expectations of academic and expert community.

Organising committee calls upon research institutions and communities as well as academic leaders to participate in the design of thematic priorities of the 8th Congress.

Applications can be made by individuals, groups or institutions.

To apply, please fill in the online form: https://palityka.wufoo.com/forms/call-for-panels-2019/

Application deadline is 5 March 2019.

You can find samples of sections, panels, round tables, etc. in the 2015, 2016 and 2017 Congress programs.

For further inquiries please email to icbs@palityka.org

Best regards,

Organising committee.

Organizers and Partners:  Institute of Political Studies “Political Sphere” (Minsk), European Humanities University (Vilnius), Grand Duchy of Lithuania Institute (Kaunas), Vytautas Magnus University (Kaunas, Vilnius), Lithuanian Ministry of Foreign Affairs, etc. 

The International Congress of Belarusian Studies is the most representative annual academic event, which unites all major centres of research on politics, society and culture of Belarus. It presents an excellent opportunity to develop new research and community projects, to exchange views and ideas and to establish informal contacts with representatives of expert and academic community of Belarus and other countries.

The Congress aims at integration of researchers and experts in social sciences and humanities as well as deeper understanding of Belarus in academic and civil environment of the country, region and world.

The Congress will gather more than 500 scientists and experts from Belarus and abroad. We expect outstanding and fruitful discussions, as well as rewarding the best scholar and student works published in 2018.

International Congress of Belarusian Studies 

Другие новости