Вступити в МАГ - Join IAH

УКР Для вступу в МАГ необхідно відправити заяву на ім'я Президента МАГ (форма заяви додається) і після отримання підтвердження сплатити річний членський внесок в розмірі 20 доларів США

Форма заяви

Заповнену форму необхідно надсилати на електронну адресу: fenno@ucu.edu.ua


ENG To join IAH You should send an application form to the President of IAH (form is below). After receiving a confirmation You need to pay annual membership dues of 20$.

Members of IAH have the opportunity:

 • - to participate in ALL events of the Association,
 • - to receive support for participation in IAH's Congresses,
 • - to be granted (on a competitive basis) for participation in Conventions conducted by Association of Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES),
 • - to contribute to and to receive monthly newsletter of IAH (digital publication for exchange of scientific information and develop scientific cooperation).

Application form

Application form should be sent to: fenno@ucu.edu.ua


БЕЛ Каб уступіць у МАГ неабходна даслаць заяву на імя Прэзідэнта МАГ (форма заявы ніжэй) і пасля атрымання пацверджання аплаціць гадавы сяброўскі ўзнёсак у памеры 20 даляраў ЗША.

Члены МАГ маюць магчымасць:

 • - удзельнічаць ва ўсіх мерапрыемствах Асацыяцыі, 
 • - атрымліваць падтрымку для ўдзела ў кангрэсах МАГ, 
 • - атрымліваць (на падставе конкурсу) спецыяльныя гранты на ўдзел у канвенцыях, арганізаваных Амерыканскай асацыяцыяй усходнееўрапейскіх і еўразійскіх даследванняў (ASEEES), 
 • - фарміраваць і атрымліваць штомесячны веснік МАГ (электроннае выданне, якое дазваляе абменьвацца новай навуковай інфармацыяй і развіваць навуковыя кантакты).

Форма заявы

Запоўненую форму трэба даслаць на электронную скрыню: fenno@ucu.edu.ua


РУС Для вступления в МАГ необходимо отправить заявление на имя Президента МАГ (форма заявления прилагается) и после получения подтверждения оплатить годовой членский взнос в размере 20 долларов США.

Члены МАГ имеют возможность:

 • - участвовать во всех мероприятиях ассоциации,
 • - получать поддержку для участия в конгрессах МАГ,
 • - получать (на конкурсной основе) специальные гранты для участия в конвенциях, организуемых Американской ассоциацией восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES),
 • - формировать и получать ежемесячный вестник МАГ (электронное издание, позволяющее обмениваться новой научной информацией и развивать научные контакты).

Форма заявления

Заполненную форму необходимо отправить на электронный адрес: fenno@ucu.edu.ua